Handvest voor de
podium­kunstenaar

Telkens wanneer een kunstenaar-ondertekenaar van het handvest een voorstel krijgt waarbij een correcte vergoeding in het gedrang komt, wordt het aanbod geweigerd en het handvest meegestuurd als uitleg.
Presentatoren die (herhaaldelijk) geconfronteerd worden met het handvest, krijgen zo een eenduidig signaal. Hiermee geef je bovendien aan dat je niet alleen staat in je vraag naar een correcte vergoeding van kunstenaars.